10 Şubat 2017 Cuma

Magna Carta Libertatum(Büyük Özgürlük Fermanı)

1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir.Bu belgenin aslı şudur:''Bu belge ile kral ilk defa yetkilerini sınırlamış ve halka bazı hak ve özgürlükler tanınmıştır.''
Bu özet üzerinden şunu söyleyebilirim.İngilizler şu anki neredeyse mükemmel olan hukuk sistemlerini tarihlerine ve uygulamada bu gelişim sürecine aykırı davranmamaya borçludurlar.Şimdi burada İngiliz hukuk sistemini övmek istemiyorum çünkü hem kıskanıyorum hem de sinirleniyorum.Umarım ülkemizde de hukuka saygı azalmak yerine artar,uygulamalar düzene girer.

Gelelim Magna Carta neden imzalandı?

O yıllarda krallar ile baronlar arasında çekişme mevcuttu.Kral John ile bu çekişme gittikçe derinleşmiş ve kontrol edilemez hale gelmişti.Kral John derebeylerine karşı bütün güçlerini kullanmaya başlayınca Fransa'ya karşı yapılan savaşın kaybedilmesi ile baronlar bu durumu fırsat bilerek imtiyazlarını,topraklarını ve yetkilerini tekrar elde etmek için adımlar atmaya başladılar ve toplanarak Kral John'a karşı isteklerini belirttiler ve aksi halde kendisine karşı birleşeceklerini söylediler.

Kral bu isteklerinin ileri tarihlerde olacağını belirterek baronları oyaladı ve isteklerini yerine getirmedi.Bunun üzerine baronlar ayaklandılar ve Kral John anlaşma yapmaya mecbur kaldı.1215 haziran ayında imzalanan Magna Carta kral hakimiyeti kısıtlanarak mutlak hakimiyet anlayışı son bulmuş oldu.Burada halka bazı hak ve özgürlükler verildiği belirtilse de aslında toplum bazında bir değişmenin ve düzenlemenin olduğu açıktır.Fakat yine de kralın sonsuz olan yetkileri din adamları ve halk adına sınırlanmış oldu ve İngiliz Anglo-Sakson hukukunun gelişimdeki önemli olaylardan birisidir.

Magna Carta yazdığınızda karşınıza çıkan en önemli madde 39.maddedir.Çünkü bu madde şu anda var olan en önemli hukuk kuralları ve ilkelerini içermektedir(masumiyet karinesi,mülkiyet hakkının korunması,adil yargılanma).Kısacası yaklaşık 800 yıl önce bu denli hukukun gerçekleştirilmesi için adımlar atılması gerçekten mükemmel bir sistemin yapı taşının ne kadar sağlam olduğunu bize göstermektedir.

Magna Carta'nın bazı maddelerine şuradan ulaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder