14 Ocak 2017 Cumartesi

''Evlatlıktan Red'' var mıdır?

miras ile ilgili görsel sonucuİnsan,oğlunu veya kızını evlatlıktan reddedebilir mi? ''Eğer o kızla evlenirsen seni evlatlıktan reddederim!!!'',''Evlendikten sonra elden ayaktan düşünce bana bakmassan seni evlatlıktan reddederim!''vb cümleleri eminim hayatınızın bir döneminde duydunuz ya da şahit oldunuz.Veya lisede haylazlıktan yerinizde durmazken ya da sigara içmenizden korkulmasıyla ebeveynlerin en büyük kozu haline geldi bu cümleler.Hala bu durumda olan ergen kardeşim sen yine sigara içme çok zararlı ama evlatlıktan reddetmek mümkün değildir.

Aynı şekilde yine ders çalışmayan biri olup genellikle babanızın ''Sen şimdi oyna bakalım o bilgisayarla,benim mallara güveniyorsan bırakırım valla tüm malvarlığımı LÖSEV'e seninle mi uğraşıcam ben it oğlu it!!'' derse de korkmanıza gerek yok.En azından bir malların bir kısmı için.Ayrıca aileyi mal varlığı üzerinden anlatmak çok hoşuma gitmese de türlü türlü insan var hangi birinin örneğini vereyim ben de şaşırdım.En masumu bunlar geldi.Sadede geleyim kısacası anne,baba(öz ise) mirasın tamamını vasiyetname ile sizden başka bir evlada bırakılması ya da ölmeden bağışlaması da(saklı pay açısından) mümkün değildir.

Fakat hukukumuzda mirastan çıkarma mümkündür.(ıskat).Bu da TMK m510-m513 te belirtilmiştir.Yani bunlardan birinin varlığı halinde mirastan çıkarma mümkün olacaktır.Ve çıkarılan kişinin miras hakkı kalmayacaktır.

(TMK)Madde 510- Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:
1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,
2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse

Bu maddede belirtilen 1.şık anlaşılabilir.Fakat 2.şık biraz açıklamaya muhtaç gibi;
Öncelikle bu bentte bahsedilen(2) ihlallerden biri TMK m364'deki nafaka borcunu yerine getirmemedir.Daha genel bir hüküm olarak TMK m322 mevcuttur.

Bunun dışında anne,baba ve çocukların,ailenin çıkarlarının gerektirdiği çlçüde karşılıklı olarak yardım ve saygı gösterilmelerini öngören bu hükme aykırı davranmaları da mirastan çıkarılma sebeplerindendir(BGE 76 2 265; 106 2 304)

Aynı şekilde karı koca arasındaki sadakat borcunun(TMK m185/2-3) ihlali de mirastan ıskat sebebini doğrabilir.Fakat her görevin ihlali değil ''ağır''bir ihlal mevcut olması gerekir.

(Bu konuda 2.HD 9.1.1948 tarih ve 4478/151 sayılı kararında(Tepeci,435),ağır hasta ve  bakıma muhtaç olan babasına bakmayan,zevk ve eğlence içinde kendi hayatına devam eden çocuğun(TMK m510 b2) mirasçılıktan çıkarılabileceğini kabul etmiştir.

Buna karşılık ,Yüksek Mahkeme,bakıma ihtiyacı olmayan bir kimsenin,sırf bayramlarda ve hastalığında kendisini ziyaret etmemesi sebebiyle,aile görevini önemli ölçüde ihlal ettiği gerekçesine dayanarak çocuğun mirasçılıktan çıkartılamayacağı sonucuna varmıştır(2.HD 15.1.1968,5592/180(Yazıcı/Atasoy,891))

.BGE 106 2 304 vd'na göre,zina mirasçılıktan çıkarma sebebidir.

Aile şerefinin ihlali Yargıtay tarafından mirasçılıktan çıkarma sebebi olarak görülmektedir(HGK 19.6.1987(İKİD 1987,269)))

Bunların dışında ayrıca TMK m513

Sonuç olarak belirtmek gerekirse evlatlıktan red mümkün değil,mirastan çıkarma da o kadar kolay değildir.

Foto
Diğer kaynaklar:TMK,Yargıtay içtihatları,Türk Özel Hukuku Cilt4 Miras Hukuku(Prof.Dr.Mustafa Dural,Prof.Dr.Turgut Öz)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder