24 Ocak 2017 Salı

About The Best Lawyers Lists/Best Lawyers Listeleri Hakkında


ABOUT THE BEST LAWYERS LISTS

For more than three decades, Best Lawyers lists have been compiled by conducting exhaustive peer-review surveys in which tens of thousands of leading lawyers confidentially evaluate their proffesional peers. If the votes for an attorney are positive enough for inclusion in Best Lawyers, that attorney must maintain those votes in subsequent polls to remain on the list for each edition. Lawyers are not permitted to pay any fee to participate in or be included on their lists.

Best Lawyers' peer-reviewed listings are now published in almost 70 countries around the world, and their presence has grown substantially in the international legal community. In the U.S alone, Best Lawyers lists reach more than 17 million readers through newspaper and regional magazines.The 23th edition of The Best Lawyers in U.S(2017) includes 54,889 attorneys in 145 practise areas, covering all 50 states and the District of Columbia, and inclusion in this year's publication is based on more than 7.3 million detailed evaluations of lawyers by other lawyers.

METHODOLOGY

1. Nomination: Lawyers can be nominated by anyone but themselves.
2. Peer-reviewed: Current listed lawyers provide feedback on the nominee's work.
3. Analysis on feedback: Results are calculated and feedback is reviewed.
4. Egibility Check: Nominees are confirmed to be in good standing with their local bar association.
5. Results Released: Firms are informed of results and the list is published.

You can reach the contents of the magazine from the link below.
Link 1
Link 2

BEST LAWYERS LİSTELERİ HAKKINDA

30 yılı aşkın süredir, Best Lawyers (En İyi Avukatlar) listeleri, on binlerce avukatın profesyonel meslektaşlarını gizli olarak değerlendirdikleri kapsamlı bir hakem incelemesiyle düzenlenmektedir. Eğer bir avukat Best Lawyers'a dahil olmak için yeterli ise bu avukat listede kalabilmek için sonraki anketlerde de oylarını devam ettirmelidir. Avukatların listede yer almaları için ya da katılımcı olmaları için herhangi bir ücret ödemelerine kesinlikle izin verilmez.

Best Lawyer'ın hakem tarafından gözden geçirilmiş listeleri, artık neredeyse dünyadaki 70 ülkede yayınlanmaktadır ve varlıkları uluslararası hukuk camiasında önemli ölçüde gelişmiştir. Sadece ABD'de bile Best Lawyers listeleri gazete ve yerel dergilerde 17 milyondan fazla okuyucuya ulaşmaktadır. Amerika'nın En İyi Avukatları'nın ( The Best Lawyers in U.S 2017 ) 23. baskısı 50 eyalette ve Columbia bölgesinde olmak üzere toplam 145 uygulama alanında 54.889 avukat içerir ve bu yılki yayında avukatların diğer avukatları değerlendirmesi 7.3 milyondan daha fazla detaya dayandırılmıştır.

YÖNTEM

1. Aday Gösterme: Avukatlar kendisi hariç herkes tarafından aday gösterilebilir.
2. Hakem: Son listelenmiş avukatların çalışmalarını bildirirler.
3. Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi: Sonuçlar hesaplanır ve geri bildirim gözden geçirilir.
4. Uygunluk Kontrolü: Adayların yerel baro birlikleri tarafından iyi durumda oldukları onaylanır.
5. Sonuçların Bildirilmesi: Firmalar sonuçlardan haberdar edilir ve liste yayımlanır.

Aşağıdaki linkten derginin içeriğine ulaşabilirsiniz.
Link 1
Link 2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder